slide slide slide

SERVICII DE INSTRUIRE,
CONSULTANTA SI AUDIT
PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Instruire

Instruire în domeniul sistemului de management al calităţii:

 • Prezentare generală a cerinţelor standardului ISO 9001 Detalii...
 • Formare manageri ai sistemelor de management al calității Detalii...
 • Formare auditori interni ai sistemelor de management al calităţii, conform cerinţelor ISO 9001 şi ISO 19011 Detalii...
Consultanta

Consultanţă în domeniul sistemului de management al calităţii:

 • Consultanţă pentru elaborarea documentaţiei sistemului de management al calităţii Detalii...
 • Consultanţă pentru implementarea sistemului de management al calităţii (utilizarea efectivă a documentaţiei elaborate, conştientizarea personalului, etc.) Detalii...
 • Consultanţă pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii (post implementare, post certificare) Detalii...
Audit

Audit în domeniul sistemului de management al calităţii:

 • Auditarea sistemului de management al calităţii pe parcursul implementării (audituri diagnostic, audituri de evaluare a stadiului de implementare) Detalii...
 • Audit intern al sistemului de management al calităţii implementat, conform cerinţelor ISO 9001 şi ISO 19011 Detalii...
Integrarea cu alte sisteme de management

Instruire, consultanţă şi audit în domeniile altor sisteme de management:

 • Managementul calității - cerințe pentru scopuri de reglementare în domeniul dispozitivelor medicale (ISO 13485)
 • Cerințele standardului FSC pentru lanțul de custodie a lemnului (FSC-STD-40-004)
 • Responsabilitate socială (SA 8000, BSCI)
 • Cerințele standardului pentru auditarea producătorilor de marcă privată, în domeniul produselor de curățenie și îngrijire personală (IFS HPC)
 • Bune practici de fabricaţie în domeniul produselor cosmetice (ISO 22716)
 • Managementul riscului (ISO 31000)
Integrarea cu alte sisteme de management

Audituri la furnizori, in urmatoarele domenii:

Detalii...
 • Cerințe generale pentru sistemele de management al calității (ISO 9001)
 • Dispozitive medicale (ISO 13485)
 • Lanțul de custodie a lemnului (FSC-STD-40-004)
 • Responsabilitate socială (SA 8000, BSCI)
 • Cerințe de calitate și siguranță a produselor de uz casnic și de îngrijire personală (ISO 22716, IFS HPC)
Serviciile prezentate mai sus reprezintă variantele standard de lucru. Programele de instruire, consultanţă şi audit puse la dispoziţia clienţilor sunt personalizate în funcţie de cerinţele şi specificul acestora.
Copyright© 2014 | www.isoexpert.ro | Toate drepturile rezervate